Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Pedagogisch beleidsmedewerker Buro op PadVanaf 1 januari 2019 moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst hebben. Deze pedagogisch beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het opzetten, evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid.

Daarnaast biedt de pedagogisch beleidsmedewerker coaching aan elke pedagogisch medewerker.  

Voor veel organisaties is het niet altijd haalbaar om aan alle eisen te voldoen die gesteld worden aan deze IKK-maatregel. De pedagogisch beleidsmedewerker moet voldoen aan specifieke kwalificatie-eisen. Daarnaast moet deze medewerker een minimumaantal uren op jaarbasis worden ingezet volgens de rekenregel:

50 uur per locatie en 10 uur per fte.

U bepaalt hoe deze uren verdeeld worden en legt dit elk jaar schriftelijk vast. Ook hier kan Buro Op pad in ondersteunen.  

Met name voor kleinschalige organisaties kan een freelance pedagogisch beleidsmedewerker/ coach  een uitkomst bieden.   

 

Enkele voordelen van een freelance pedagogisch beleidsmedewerker/coach: 

  • Geen extra personeel aannemen/ (bij)scholen. 

Voor veel organisaties is het onzeker om medewerkers met een unieke en onmisbare functie aan te nemen of bij te scholen. Wat gebeurt er als deze medewerker zijn/ haar functie niet meer uit kan voeren door uit dienst te gaan? Het is een geruststellend idee dat u hier niet afhankelijk van bent wanneer u samenwerkt met een freelance beleidsmedewerker/ -coach.

  •   Enkel voor de minimum uren in te zetten. 

Wanneer u als organisatie kleinschalig bent is het aantal uren voor deze functie niet voor elke medewerker aantrekkelijk. Wanneer u samenwerkt met een freelance pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach betaalt u alleen de daadwerkelijke uren dat Buro Op pad de werkzaamheden voor u uitvoert. (vooraf afgestemd op basis van de minimale uren-eis en uw wensen/ behoeften). 

  • Objectieve coach.  

Wanneer een leidinggevende of een collega pedagogisch medewerker de coaching op zich neemt  kan dit soms lastig zijn. Zij zijn niet altijd objectief. De band die pedagogisch medewerkers met hun collega hebben is wellicht vertrouwelijk, maar het kan ook lastig zijn een coach/ coachee relatie met elkaar aan te gaan. Ook voor een leidinggevende kan het lastig zijn, zelfs wanneer u een coachend leidinggevende bent. Bijvoorbeeld wanneer het functioneren en de ontwikkeling van de pm-er niet volgens wens verloopt kan het lastig zijn deze medewerker te coachen en daarnaast ook functioneringsgesprekken te voeren. Buro Op pad neemt deze valkuil voor u weg en kan als onafhankelijke coach objectief naar de situatie kijken.    

  • Gekwalificeerd volgens de wet IKK 

Met mijn diploma Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK) voldoe ik aan de kwalificatie-eisen die de wet IKK aan deze functie stelt.

  •  Altijd op de hoogte van de juiste regels en wetgeving 

Buro Op pad volgt de ontwikkelingen op de voet. Daarnaast heb ik vanuit de 15 jaar ervaring in de kinderopvang meer dan genoeg ideeën over de mogelijke uitvoering van deze regels en wetgeving. Door samenwerking met verschillende kinderopvangorganisaties blijf ik hierin ook telkens nieuwe ideeën opdoen.  

 

Is uw interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact op en wie weet kan Buro Op pad u ondersteunen.