Nieuws & Agenda

Het laatste nieuws

Buro op Pad nieuws


8 februari 2020: Hoera! Buro Op pad 2 jaar!
Wauw! Wat vliegt de tijd. Buro Op pad bestaat alweer 2 jaar! En wat voor een jaar? Ontzettend trots op de mooie dingen die ik in het afgelopen jaren heb mogen doen.
Wat dat allemaal geweest is? Dat lees je hieronder:


Januari 2020: In company babytraining

Buro op Pad

De eerste 16 pedagogisch medewerkers van deze organisatie worden geschoold. De training bestaat uit een introductie op zaterdag waarin bijeenkomst 1 en 2 zijn samengevoegd. Vervolgens 4 (woensdag)avonden en we sluiten weer af op een zaterdag. Geheel op maat en in samenspraak met de organisatie. We verwachten voor de zomervakantie de certificaten uit te reiken, zodat de volgende groep na de zomer kan starten.


september 2019: Nieuw studiejaar voor studenten PMK Variva Edu Academy.

Partners Buro op Pad

Een nieuw studiejaar voor de studenten PMK! Ik mag ook dit jaar de lessen verzorgen en studenten begeleiden in hun ontwikkeling tot pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Mooi om deze gemotiveerde groep studenten te zien groeien tot echte professionals.


September 2019: interim Clustermanager SPOM kinderopvang

SPOM kinderopvang is vanaf juni 2020 bestuurlijk gefuseerd met KION. Vanaf 1 januari 2020 zullen zij volledig samen verder gaan onder de vlag van KION. Dat betekent nogal wat voor medewerkers, samenwerkingspartners en uiteraard ‘onze’ klanten. Wat gaat er allemaal veranderen? Wat is de huidige situatie en waar werken we naartoe? Mooie uitdaging!


Mei 2019: interim management Kinderopvang ‘t Kroontje

Samen met de medewerkers onderzoeken we wat de strategische koers is die ‘t Kroontje wil varen. Waar zijn onze kernwaarden en wat betekent dit voor onze toekomst? Ook nemen we de organisatiestructuur  en werkprocessen nog eens kritisch onder de loep. Soms groeien functies en structuren op organische wijze, maar blijken deze, wanneer je er objectief naar kijkt, helemaal niet logisch (meer). Door hier samen ‘van een afstandje’ naar te kijken en visueel te maken kunnen we de kaarten opnieuw schudden en is de organisatie weer sterk en toekomstbestendig.


13 april, 11 mei en 15 juni 2019 : Babytraining: werken met baby’s (IKK gekwalificeerd).Babytraining Buro op Pad

Op zaterdag 13 april, 11 mei en 15 juni geeft Buro Op pad een driedaagse training: ‘werken met baby’s’ in Uden. Er zijn nog plaatsen vrij, dus schrijf je snel in! Meer weten over deze training? Klik dan hier.

Omdat Buro Op pad 1 jaar bestaat krijg je nu korting bij inschrijving van meer dan 1 deelnemer.

2 aanmeldingen = 5% korting

3 aanmeldingen = 10% korting

4 aanmeldingen = 15% korting 

5 of meer aanmeldingen = 20% korting


Februari 2019: interim beleidsmedewerker

Kinderopvang ‘t Kroontje in Veghel heeft een duidelijke en doordachte visie over de pedagogische kwaliteit die zij bieden. Samen met de pedagogisch professionals wordt er veel aandacht besteed aan bewust handelen en een positief pedagogisch klimaat. Buro Op pad mag ‘t Kroontje de komende tijd ondersteunen bij het optimaliseren van de beleidsstructuur.


Januari 2019: mede ontwikkelen van de opleiding tot pedagogisch coach voor LOI

Schrijven en beoordelen van het lesprogramma voor de LOI opleiding tot pedagogisch coach.


Januari 2019: extern pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach.

Als gevolg van de wet IKK zal elke kinderopvangorganisatie vanaf 2019 ondersteund worden door een pedagogisch beleidsmedewerker/ – coach. Niet elke organisatie heeft deze expertise in huis. Ondersteuning vanuit Buro Op pad kan dan een uitkomst bieden.

De volgende organisaties hebben de pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach wel zelf in huis, toch kiezen zij voor ondersteuning door Buro Op pad. Deze ondersteuning bestaat uit het samen vormgeven van deze nieuwe functie en persoonlijke coaching van de pedagogisch beleidsmedewerkers die deze nieuwe rol op zich gaan nemen. Een traject dat geheel op maat is afgestemd.


Januari 2019: Pedagogisch beleidsmedewerker/ -coach Kinderdagverblijf Nanoq

Vanaf januari zal Buro Op pad kinderdagverblijf Nanoq in Made gaan ondersteunen als pedagogisch beleidsmedewerker & -coach. Kinderdagverblijf Nanoq is een flexibele en kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Buro Op pad zal verantwoordelijk zijn voor de implementatie en borging van het pedagogisch beleid en zal daarnaast met elke pedagogisch medewerker een coachtraject starten.


Januari 2019: Pedagogisch coach kinderopvang Be Happy

Vanaf januari zal Buro Op pad kinderopvang Be Happy in Leiderdorp ondersteunen als pedagogisch coach. Kinderopvang Be Happy is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Buro Op pad mag in het nieuwe jaar de pedagogisch medewerkers gaan ondersteunen in hun persoonlijke coachvraag en professionele ontwikkeling.


Juni 2018: Interim Clustermanager KION.

Vanaf heden ben ik aan de slag als Interim Clustermanager voor KION. Hierin ondersteun ik bij de overgang van GO for kids, naar KION. Meer weten over deze overname? Klik dan hier.


April 2018

Vanaf heden is Buro Op pad betrokken bij het optimaliseren van het pedagogisch klimaat bij de organisaties:

Buro Op pad verzorgt de procesbegeleiding, zodat alle lagen van de organisatie tijdig en op passende wijze betrokken worden bij het proces. Het pedagogisch beleidsplan krijgt een eenduidig karakter dat dient als kapstok voor de locatie specifieke werkplannen. Pijlers van dit proces zijn: het kind centraal, eigenaarschap van pedagogisch medewerkers en aansluiten op behoeften van ouders en omgeving.

De projectleider van deze organisaties, Diana Mulder, zegt:

Het eerste contact met Willeke was direct goed. Willeke heeft mij geholpen om ons pedagogisch beleidsplan concreet  en duidelijk te maken. Vervolgens zijn we gestart met een coachingstraject waarbij 6 nieuwe locatiecoördinatoren en ik aanwezig waren.  Elke bijeenkomst was leerzaam. Willeke doorbreekt vaste patronen waardoor wij allemaal aan het denken werden gezet en door de open communicatie als team de verdieping hebben gemaakt”.


29 Maart 2018

Vanaf heden is Buro Op pad gecertificeerd om de babytraining: ‘Werken met Baby’s’ te geven. Natuurlijk geheel IKK gekwalificeerd. Meer weten? Klik hier voor meer informatie of neem vrijblijvend contact met ons op!


 18 Februari 2018

Buro Op Pad

Hoera! het is een feit!

Vanaf vandaag staat Buro Op pad ingeschreven bij de Kamer van Koophandel!


24 Januari 2018

Een positieve bijdrage leveren aan de pedagogische kwaliteit binnen de kinderopvang. Dat is waar Buro Op pad voor staat! En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren bereiken. Vanaf heden geef ik elke dinsdagavond, vanuit Variva Edu Academy, les aan MBO studenten: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4). Heerlijk om op die manier een bijdrage te leveren aan professionalisering van (toekomstig) professionals in de kinderopvang.  

 

Partners Buro op Pad