Babytraining

 

Babytraining Buro op Pad

Pedagogisch medewerkers (hiermee worden ook gastouders bedoeld) hebben een centrale rol in het realiseren van de kwaliteit van de babyopvang.

Buro Op pad verzorgt voor uw organisatie de (incompany) training: ‘werken met baby’s’ (IKK gekwalificeerd). 

Deelnemen aan reeds geplande cursus?

Heb je wellicht een klein team of wil je individueel deelnemen aan de training: werken met baby’s in de kinderopvang? Dat kan natuurlijk ook.  Hier vind je meer informatie over de inhoud van de training,  de geplande data en locatie. Meer weten, neem gerust contact met ons op.

 

Informatie (incompany) training:

Het doel van de cursus is pedagogisch medewerkers bewust te maken van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. Het accent ligt op de interactie tussen pedagogisch medewerker en baby. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk zoals: inrichten van de ruimte, het dagprogramma en het aanbieden van activiteiten. In de cursus wordt kennis overgedragen over de ontwikkeling van baby’s en wat dat betekent voor de rol van de pedagogisch medewerker. Aan de hand van opdrachten en oefeningen kunnen zij zich vaardigheden eigen maken. 

Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met specifieke kenmerken van uw organisatie, zoals uw pedagogische visie, eerder gevolgde scholing of recente ontwikkelingen. Dit wordt besproken tijdens een intakegesprek voorafgaand aan de cursus. Afhankelijk van uw wensen en behoeften stelt Buro Op pad een traject op maat samen voor uw organisatie. Deze kan er als volgt uitzien: 

 

Voorbeeld training: ‘Werken met baby’s’ 

Bijeenkomst 1: Visie op baby’s en babyopvang (3uur). 

Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning (2,5uur). 

Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie (2,5uur). 

Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit (2,5uur). 

Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet (2,5uur). 

Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties (2,5uur). 

Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren (2,5uur). 

Bijeenkomst 8: Samenwerken met collega’s en ouders: uitwisselen en afstemmen (3uur). 

 

Vooraf stemmen we samen af op welk moment deze bijeenkomsten plaats vinden en wat de rol van de leidinggevende (en/of andere staffuncties) in het traject zal zijn.  

 

Kosten:

De kosten voor deze training zijn: €450,- (excl. BTW) per deelnemer (8 tot 16 deelnemers). Deze prijs is inclusief het cursusmateriaal, zoals een map met opdrachten en het boek: ‘werken met baby’s in een groep’. Uiteraard krijgen de deelnemers een NJi-certificaat als bewijs van deelname en voldoen zij hiermee aan de eisen van de wet IKK m.b.t. het werken met 0 -jarigen in de kinderopvang. 

 

Heeft u vragen over deze cursus, neem dan gerust contact met ons op.